Utbildningar

Personlig Utveckling, Intuition & Mediumskap (PIM)

4 kursdelar under ca 2 år


Med tanke på världsläget så startar jag utbildningar med ENDAST 6 st deltagare jämfört med 12-16 st elever!

En mindre grupp är en fördel för Dig som ej är så förtjust att var i större grupper! *med reservation för ändringar*

(Dessa mindre grupper kommer att vara så länge det är restriktioner. Sen kommer det att återgå till minst 12 pers/grupp)


Denna kurs riktar sig till Dig, som önskar att få en djupare kännedom om Dig själv.

Men också som har önskan om eller vill arbeta med mentalt mediumskap.

Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå denna utbildning, likväl så kan Du ha tidigare erfarenhet.


Kursen kommer att fokusera mycket på Din personliga utveckling då detta är "a och o" för att komma vidare i det mentala mediumskapet.'

Under kursen kommer vi att gå egenom etik och moral, hur Du levererar budskap m.m

-1 året är det fokus på den personliga utvecklingen.

-Du kommer att få ta del av övningar i psykometri, intuition och under år 2 andekontakt.

-Diskussioner om medialitet, andlighet etc

-Genom meditation kommer Du att lära Dig att öppna upp och stänga ner.

-Kursen ger Dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta yrkesmässigt som medium

-Fördjupa Din kunskap inom olika relevanta områden som rör andlighet och medialitet.

-Känner Du att Du vill jobba mer med ett område, så självklart kommer Du att få möjlighet till detta.

För att bli godkänd i kursen, behöver Du delta i alla kursdelar samt att göra alla hemuppgifter som delges under utbildningen, mellan varje kursdel.

För att fortsätta en delkurs behöver Du slutföra uppgifter och övningar från delkursen innan.

Efter godkänd kurs blir Du diplomerat mentalt medium.

Vi kommer att träffas 4 kursdelar/tillfällen under drygt 2 år.


Utbildningsstart 2022


PIM 11 FULLBOKAD

Del 1, tis-fre 18-21 okt 2022 

Del 2, tis-fre 11-14 april 2023

Del 3 & 4 info i mail
Pris: 4 200 kr inkl moms, per kursdel/tillfälle
Lärare Helen Engström


PIM 12

Del 1, tis-fre 29 nov-2 dec 2022

Del 2, tis-fre 30 maj - 2 juni 2023
Del 3 & 4 info i mail

Pris: 4 200 kr inkl moms, per kursdel/tillfälle
Lärare Helen Engström


För anmälan/info till utbildning klicka här

Bergsmeditation - Bergsledare

Diplomerad Bergsmeditationsledare

Denna utbildning är utformad för Dig som vill arbeta med personlig utveckling som gruppledare, och använda Bergsmeditationen som ett verktyg i arbetet.
Och även ha egna Bergsmeditationsgrupper.


Utbildningen sträcker sig runt 2,5 år och omfattar sig av 6 delar.


Lärare är Helen Engström, Själens Harmoni AB tilsammans med  Terry Evans, Creative Experiences AB

År 1. Fokus under det första året kommer att läggas på Din egna personliga utveckling, och får förståelsen av vad Din inre dynamik har för påverkan på personer i Din omgivning.

Våra känslor spelar en stor del i våra dagliga liv och för att förbättra vår kommunikation är det viktigt att vi lär oss sätta ord på vad vi känner.


År 2. Fortsätter arbetet med Din personliga utveckling. Vi kommer också att förbereda Dig på de krav Du kommer att möta, när Du arbetar med gruppdynamiken som ledare med Bergsmeditationen som grund.
Bergsmeditationen har sin egna unika struktur, som i en grupp erbjuder deltagaren möjlighet till större självmedvetenhet
Som elev kommer Du att lära Dig hur Du använder strukturen som gruppledare.

Som en tredje del i utbildningen blir det nödvändigt att skaffa sig praktiskt erfarenhet, genom att arbeta med sin egen BM-grupp. Under ledning av Helen.


Detta är en utbildning för Dig, som är redo att arbeta med Dig själv och bli en del av en intressant aktiv och intressant dynamik.


Vi, Helen & Terry känner att det är viktigt för oss att träffa Dig personligen, för ett samtal innan vi tillsammans avgör om det här är en rätt utbildning för just Dig! Samtalen kommer att äga rum under februari samtalen sker via zoom.
Utbildningen sker i Köping, Västmanland hos Själens Harmoni AB


Med tanke på världsläget så är det max 12 st deltagare jämfört med 16-18 st elever!

Rekommendationerna från FHM följs. Du ska givetvis vara helt symptomfri 7 dygn innan utb-start!

Vi håller oss uppdaterade med aktuella händelser och restriktioner
OBS *med reservation för ändringar*


Utbildningsstart 2022

Del 1. tis-fre 22-25 mars 2022

Del 2. tis-fre 9-12 aug 2022

Del 3. tis-fre 24-27 jan 2023

Del 4. tis-fre 23-26 maj 2023

Del 5. Datum ej satt

Del 6. Datum ej satt.

Pris  6200. För varje del av utbildningen./tillfälle
I priset ingår en rejäl fika, frukt. Viss rekommenderad kurslitteratur tillkommer.
Lunch, middag och logi ingår ej. 


Vi ser fram emot att ses

Vänligen Helen & Terry

Anmälan till utbildning


Vid anmälan, skriv Max 1 A4, om Dig själv och varför Du vill delta i denna utbildning!
Kom iäven håg att skriva vilken utb Du vill g
å och Dina kontaktuppgifter, som  telnr/mobil och mailadress.

Mail: utb@sjalensharmoni.com


I priset inkluderas en rejäl fika alla dagar. EJ lunch/middag.
Info ang lunch och middag kommer i mailet inför utb/kursstart.
Faktura kommer i separat mail.

Boende finns till reducerat pris för elever/kunder hos Själens Harmoni, på Hotel Bishop Arms i Köping.
*Info kommer vid bekräftelse på Din anmälan.*


*Med reservation för prisändring*

Kurser


...mer info kommer.