Utbildningar

Personlig Utveckling, Intuition & Mediumskap (PIM)

4 kursdelar under ca 2 år


Med tanke på världsläget så startar jag utbildningar med ENDAST 6 st deltagare jämfört med 12-16 st elever!

En mindre grupp är en fördel för Dig som ej är så förtjust att var i större grupper! *med reservation för ändringar*

(Dessa mindre grupper kommer att vara så länge det är restriktioner. Sen kommer det att återgå till minst 12 pers/grupp)


Denna kurs riktar sig till Dig, som önskar att få en djupare kännedom om Dig själv.

Men också som har önskan om eller vill arbeta med mentalt mediumskap.

Du behöver inte ha några förkunskaper för att gå denna utbildning, likväl så kan Du ha tidigare erfarenhet.


Kursen kommer att fokusera mycket på Din personliga utveckling då detta är "a och o" för att komma vidare i det mentala mediumskapet.'

Under kursen kommer vi att gå egenom etik och moral, hur Du levererar budskap m.m

-1 året är det fokus på den personliga utvecklingen.

-Du kommer att få ta del av övningar i psykometri, intuition och under år 2 andekontakt.

-Diskussioner om medialitet, andlighet etc

-Genom meditation kommer Du att lära Dig att öppna upp och stänga ner.

-Kursen ger Dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta yrkesmässigt som medium

-Fördjupa Din kunskap inom olika relevanta områden som rör andlighet och medialitet.

-Känner Du att Du vill jobba mer med ett område, så självklart kommer Du att få möjlighet till detta.

För att bli godkänd i kursen, behöver Du delta i alla kursdelar samt att göra alla hemuppgifter som delges under utbildningen, mellan varje kursdel.

För att fortsätta en delkurs behöver Du slutföra uppgifter och övningar från delkursen innan.

Efter godkänd kurs blir Du diplomerat mentalt medium.

Vi kommer att träffas 4 kursdelar/tillfällen under drygt 2 år.

**För att utbildningen ska starta så behövs det minst 6 pers**

Rekommendationerna från FHM följs. Du ska givetvis vara helt symptomfri 7 dygn innan utb-start!

Utbildningsstart 2021-2022


PIM 9

Del 1, tis-fre 26-29 okt 2021

Del 2, tis-fre 5-8 april 2022

Del 3, tis-fre 27-30 sep 2022

Del 4, 2023 Datum ej satt

Pris: 4 200 kr inkl moms, per kursdel/tillfälle


PIM 10

Del 1, tis-fre 9-12 nov 2021

Del 2, tis-fre 10-13 maj 2022

Del 3, tis-fre 8-11 nov 2022

Del 4, 2023 Datum ej satt
Pris: 4 200 kr inkl moms, per kursdel/tillfälle

PIM 11 Del 1, tis-fre 15-18 feb 2022

PIM 12 Del 1, tis-fre

Anmälan till utbildning


Vid anmälan, skriv Max 1 A4, om Dig själv och varför Du vill delta i denna utbildning!
Kom ihåg att skriva Dina kontaktuppgifter telnr/mobil och mailadress.

Mail: utb@sjalensharmoni.com


I priset inkluderas fika alla dagar. EJ lunch/middag.
Info ang lunch och middag kommer i mailet inför utb/kursstart.
Faktura kommer i separat mail.

Boende finns till reducerat pris för elever/kunder hos Själens Harmoni, på Hotel Bishop Arms i Köping.
*Info kommer vid bekräftelse på Din anmälan.*


*Med reservation för prisändring*

Bergsmeditation


...mer info kommer

Kurser


...mer info kommer.