Utbildning/Kurs

Utbildning & Kurs

hos Själens Harmoni®


När Du går en utbildning eller kurs hos Själens Harmoni®, så är önskan om  att Du ska känna Dig trygg, både i atmosfären med Din lärare och Dina kurskamrater..
Vid varje nystart av utbildning/kurs, skriver Du på ett kontrakt, med bland annat tystnadsplikt. Kontraktet skrivs under av både Dig och läraren.

Detta för att, Du och Dina kurskamrater ska känna Er trygga i Er framtida utveckling.

Under utbildningen/kursen är det "högt i tak"!

Det är konversationer om livets alla aspekter.

Vi skrattar, vi delger, vi lyssnar och vi delar även tårar.
Allt för att Du ska kunna släppa gammalt beteendemönster och bli den bästa lyssnaren till Dig själv och Dina känslor!
Vilket också bidrar till att Du får en bättre förståelse för Ditt inre och Du blir en bättre kommunikatör, men även god lyssnare i Din omgivning.

Du får en bättre förståelse för hur Din roll fungerar i en gruppdynamik, både i och utanför hemmet. Och även i Din yrkesroll.

Vad ger utbildningen mig?


Under dessa år kommer Du att se och förstå vikten av att lyssna till Dina känslor!
Vad medas med det?
Jo, Du blir tryggare i Dig själv, och vart Du står inför olika val och situationer, som Du kommer att möta, både privat, i arbetet men också i andra sammanhang.

Människor i Din omgivning som ev "trycker eller triggar" något inom Dig, kommer Du upptäcka och se andra sidor hos.
Då Du får en ökad förståelse för Dig själv och Ditt inre, under utbildningens gång


Med "högt i tak" så kommer Du känna Dig trygg, i att möta olika känslobarriärer men också upptäcka ett helt nytt sätt att tänka.
Eller, jag menar känna...

Tänka kan vi... Men, lyssna till Din känsla...
Det är ett helt, annat språk!

Hur vet jag...


...att det här är rätt för mig? Det råd vi kan ge Dig är att, känna in om Själens Harmoni®ABs utbliningar passar just Dig.
Läs även rekommendationer från elever och klienter.

Du kan även ringa och prata med oss för att få en känsla och uppfattning...
Men, valet är alltid Ditt!

Kurser


Kortare kurser kommer även att hållas. Till exempel helgkurser och kvällskurser.


Dessa kan ge Dig smakprov på hur det är att vara tillsammans i grupp med likasinnade människor.


Vill Du sedan göra en satsning på en längre utbildning, finns givetvis även den möjligheten!